Sekocenbud

Rewolucyjny system CONSOLID – Biuletyn Cen Drogowych Sekocenbud pozycja nr D-04.12.01.00 Podbudowa gruntowa stabilizowana ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody.