• Budownictwo zrównoważone
  • Misja
  • GBC na świecie

PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) Polish Green Building Council (PLGBC) jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. www.plgbc.org.pl

PLGBC posiada status pełnego członka Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (WorldGBC) www.worldgbc.org

Ekologiczne Drogi sp z o.o. wchodzą w skład grupy firm założycielskich Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council PLGBC.