Ekologiczne Drogi

STABILIZACJA WZMACNIAJĄCO-KONSOLIDUJĄCA CONSOLID SYSTEM
Z ZASTOSOWANIEM ZIARNISTEGO DODATKU HYDROFOBOWEGO.

 

  • Misja
  • Jasno sprecyzowane wartości
  • Logo

Logo

Nasze logo jest bardzo czytelne i spójne z naszą wizją, misją i strategią. Ekologiczne drogi to ekologiczne rozwiązania w globalnej gospodarce, które wdrażamy i udostępniamy na rynku. Groty strzał mówią o trafności rozwiązania i właściwie obranych kierunkach. Obieg zamknięty trójkąta to ścisłe nawiązanie do recyklingu, powtórnego wykorzystania odpadów nad czym intensywnie pracujemy i umożliwiamy to naszym odbiorcom dzięki opracowanym technologiom i innowacyjnym usługom.

Syntetyczna zieleń która ma zastąpić szarość odnosi się do ekologii i symbolizuje nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Obrys trójkąta symbolizuje również idee potrójnej odpowiedzialności - ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.