• Ekologiczne kierunki
  • Misja
  • Jasno sprecyzowane wartości

Ekologiczne Drogi.pl sp. z o.o. to podmiot odpowiedzialny w Polsce za zarządzanie projektem transferu szwajcarskiej technologii katalityczno -polimerowych konstrukcji gruntowych Consolid System dedykowanej do uzdatniania gruntów spoistych w celu utworzenia z nich elastycznych konstrukcji nośnych.

Transfer odbywa się do wybranej grupy podmiotów przy założeniu, iż docelowo wykorzystywany będzie efekt synergii uzyskany z zaplanowanego do utworzenia aliansu strategicznego. Spółka na mocy podpisanej umowy odpowiedzialna jest między innymi za skojarzenie wybranych podmiotów bezpośrednio z producentem technologii - firmą CONSOLID AG Szwajcaria. Transfer w celu zwiększenia efektywności procesu absorpcji realizowany jest w formie aktywnej. 

W ramach działań wspierających projekt transferu spółka jako jeden z członków założycieli uczestniczy w realizacji inicjatywy Polish Green Building Council PLGBC (www.plgbc.org).