CONSOLID SYSTEM

Technologia CONSOLID SYSTEM opracowana została w Szwajcarii pod koniec lat 60-tych. W tym okresie szwajcarski naukowiec dr Gunther A. Scherr odkrył oraz intensywnie i z powodzeniem zaczął rozwijać koncepcję efektywnego wykorzystywania w warstwach konstrukcyjnych dróg gruntów spoistych, po ich modyfikacji w kierunku ograniczenia ich naturalnej zdolności do pochłaniania wody, odbywającej głównie w wyniku zjawiska absorpcji kapilarnej.  Na przestrzeni kilkudziesięciu lat technologia szwajcarska wykorzystywana była z sukcesem praktycznie na wszystkich kontynentach. Na poszczególnych rynkach pojawiły się także z czasem środki do stabilizacji bardzo zbliżone mechanizmem swojego działania do komponentów technologii CONSOLID, niemniej jednak szwajcarska firma CONSOLID AG do dzisiaj traktowana jest jako prekursor stabilizacji wykorzystującej zasadę zmniejszania absorpcji kapilarnej gruntu.

Środki CONSOLID SYSTEM przeznaczone są do ulepszania i stabilizacji gruntów spoistych oraz mieszanek gruntowych, kruszywowych lub gruntowo-kruszywowych z odpowiednią zawartością frakcji pylasto-ilastych lub w mieszance o zawartości frakcji pylasto-ilastych wypełniającej w sposób optymalny wolne przestrzenie między ziarnami grubymi.

Kombinacja dwóch podstawowych komponentów systemu – chemicznego dodatku SOLIDRY oraz CONSOLID444 – przy prawidłowym projektowaniu powoduje polepszenie fizyko- mechanicznych właściwości określonych rodzajów gruntów.

SOLIDRY – dodatek hydrofobowy, niezwilżalny po zanurzeniu w wodzie, występujący w postaci proszkowej (ziarnistej), którego zadaniem jest zamykanie kapilar gruntu i zwiększanie odporności na absorpcję kapilarną wody oraz uzyskiwanie nośności konstrukcji. Posiada rozbudowaną powierzchnię właściwą SSA (Specific Surface Area) wg Blaine’a. Wchodzi w skład 2 komponentowego systemu wraz z dodatkiem CONSOLID444.

CONSOLID444 dodatek chemiczny w postaci płynnej, zwiększający stopień zagęszczenia stabilizowanego gruntu oraz zapewniający jego stałe zagęszczanie w skali „micro” pod wpływem ruchu. Odpowiada za uwalnianie wody błonkowej otaczającej cząstki gruntu. Wchodzi w skład 2 komponentowego systemu wraz z dodatkiem SOLIDRY.