Ekologiczne Drogi

STABILIZACJA WZMACNIAJĄCO-KONSOLIDUJĄCA CONSOLID SYSTEM
Z ZASTOSOWANIEM ZIARNISTEGO DODATKU HYDROFOBOWEGO.

 

Aktualności

02.2017

Wydawnictwo Sekocenbud opublikowało nowa pozycję z robotami budowlanymi nr D-04.12.01.00 Podbudowa gruntowa stabilizowana ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody.

 

 

 


10.2016

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego opracował i opublikował Ogólną Specyfikację Techniczną nr OST D-04.12.01 Podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody.

 

 

 


05.09.2016

Zgodnie z zawartymi umowami, na zlecenie Klienta z Warszawy, wykonujemy obszerną inwentaryzację wraz przedstawieniem potencjału ekonomicznego i ekologicznego dla rewitalizacji 25 nieruchomości zdegradowanych na terenie Polski południowej.

 

 

 


07.03.2016

W efekcie naszych wspólnych prac złożone zostały dwa nowe zgłoszenia patentowe dotyczące sposobu rewitalizacji terenów zdegradowanych odpadem 010412.

 
30.03.2015

Cieszymy się, że nasza metoda rewitalizacji terenów zdegradowanych z zastosowaniem Consolid System spotyka się z coraz szerszym zainteresowaniem przede wszystkim wśród Inwestorów i Klientów. Wierzymy, że zawarte alianse strategiczne z partnerami z UK oraz USA pozwolą nam na dynamiczny rozwój.

 

 

 


01.01.2015

Zapraszamy do naszej nowej siedziby w Gliwicach na ul. Płażyńskiego 38.


 

 

 
08.09.2014

Ekologiczne Drogi Sp. z o.o. w konsorcjum naukowym z Politechniką Śląską, wydział Górnictwa i Geologii, wystartowały w II konkursie generatora koncepcji ekologicznych GEKON z projektem MONET.

Liczymy, że wykazany przez nas efekt ekologiczny, możliwy do osiągnięcia dzięki naszej innowacyjnej usłudze i technologii, spotka się z uznaniem ekspertów programu GEKON.

 

 


21.03.2014

aktualnoscWiększość naszego zespołu ponownie otwiera sezon drogowy w Azji, jednak dla technologii Consolid System w Polsce otwierają się nowe szanse. Interesujący staje się dla nas temat rekultywacji terenów zdegradowanych odpadami, na terenie Polski i Europy. To nowa ekologiczna droga dla naszej hydrofobizująco- konsolidacyjnej technologii.

28.02.2013

aktualnoscTechnologia Consolid System oraz nasz doświadczony zespół spotkał się z wielkim zainteresowaniem rynku drogowego w Azji. Nasza delegacja na zaproszenie Ministerstwa Drogownictwa w Mongolii prowadzi rozpoznanie rynku i warunków wodno gruntowych w celu zastosowania technologii Consolid System.

Na terenach tych, w dziewiczym środowisku, występuje bardzo duży deficyt kruszyw dlatego technologia Consolid System, która nie potrzebuje kruszyw, może być rozwiązaniem na budowę wysokiej jakości konstrukcji nie naruszając nieskalanego środowiska naturalnego.


04.04.2012

aktualnoscDrogi leśne budowane przez naszych lokalnych dystrybutorów nie mogą zadziwić leśników swoją trwałością. Budowane w zeszłym roku w technologii Consolid System z l warstwą ścieralną z nabijanego kruszywa łamanego, dukty leśne Górnego Śląska są po zimie jak nowe.

Leśnicy są pełni podziwu, że pomimo ogromnego obciążenia transportem i ciężkiej zimy ich drogi leśne są w pełni gotowe do przyjęcia kolejnych lat eksploatacji przez ciężki transport drewna.

 


30.09.2011

aktualnosc

Aby ułatwić projektowanie konstrukcji drogowych specjalnie dla Polskich projektantów drogowych i wszystkich zainteresowanych firm startujących w formule projektuj i buduj wydaliśmy, wraz z Politechniką Śląską w Gliwicach, Katedra: Dróg i Mostów, katalog typowych konstrukcji drogowych w technologii Consolid System.

 

 


22.06.2011

aktualnosc

W efekcie wielu badań i testów oraz na podstawie realizacji prowadzonych przez naszych lokalnych dystrybutorów, technologia Consolid System uzyskała aprobatę techniczną nr.: AT/20011-02-2731, sygnowaną przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, z dopuszczeniem technologii, jako jednej z nielicznych na świecie, do budowy konstrukcji podbudowy zasadniczej dla najwyższej kategorii ruchu (KR6) włącznie.

To ogromny sukces naszego zespołu i sukces technologii Consolid System, która od lat zasługuje na zastosowanie w najwyższych warstwach konstrukcji drogowej.


04.11.2010 - 05.11.2010

Jesteśmy na Sympozjum, Expo, Awards Gala oraz szkoleniu LEED i BREAM  - www.plgbc.org

PLGBC Sympozjum, Expo i Gala jest to drugie doroczne spotkanie dla profesjonalistów w branży budownictwa zrównoważonego w Polsce. Konferencja ta organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, jest najważniejszą imprezą dla wszystkich związanych z tematyką „zielonego” budownictwa w Polsce. Pierwsza konferencja odbyła się w październiku 2009 i przyciągnęła 200 osób.


04.11.2010 - 05.11.2010

Jesteśmy na Sympozjum, Expo, Awards Gala oraz szkoleniu LEED i BREAM  - www.plgbc.org

PLGBC Sympozjum, Expo i Gala jest to drugie doroczne spotkanie dla profesjonalistów w branży budownictwa zrównoważonego w Polsce. Konferencja ta organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, jest najważniejszą imprezą dla wszystkich związanych z tematyką „zielonego” budownictwa w Polsce. Pierwsza konferencja odbyła się w październiku 2009 i przyciągnęła 200 osób.

Wśród prelegentów znalazły się światowe sławy:
Andrew Bowerbank, CEO World Green Building Council, Mario Zoccatelli, President GBC Italia, Christian Donath, CEO DGNB, Martin Townsend, Director BREEAM.

W 2010 gościem honorowym konferencji będzie Profesor John Spengler, z Harvard School of Public Health oraz Jane Henley, CEO World Green Building Council. Podczas konferencji i gali spodziewane jest 350-500 uczestników.  Więcej informacji na www.plgbc.org
 


17.10.2009

Ekologiczne Drogi są jedną z firm założycielskich Polish Green Building Council PLGBC. W dniu 16.10 br. w hotelu Sheraton w Krakowie odbyło się całodniowe Sympozjum związane z otwarciem się PLGBC na generalne członkostwo. Swoje prezentacje dotyczące zagadnień zrównoważonego budownictwa pokazało wielu światowych i krajowych ekspertów. Wystąpił wykładowca z Uniwersytetu Harvarda w Bostonie - pani Agnes Vorbrodt, Dyrektor Wykonawczy World Green Building Council pan Andrew Bowerbank, Prezes GBC Italy pan Mario Zoccatelli, Dyrektor BREEM Martin Townsend oraz Prezes German Suustainable Building Council pan Christian Donath.

Przedstawione zostały czołowe systemy wielokryterialnej oceny - amerykański LEED, brytyjski BREEM oraz niemiecki DGBN. Obecna była prasa i telewizja.

Wielokrotnie poruszane były zagadnienia naszej odpowiedzialności względem społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Ekologiczne Drogi przedstawione zostały jako firma wprowadzająca unikalne rozwiązanie wykorzystywania gruntów, nawet tych skażonych do tworzenia bezpiecznych konstrukcji np. w budownictwie drogowym.

Szerszy reportaż zostanie niebawem zamieszczony na stronie www.plgbc.org oraz na naszej stronie w sekcji Aktualności.

aktualnosc

Od lewej: Dyrektor Wykonawczy World Green Building Council Andrew Bowerbank, Prezes German Sustainable Building Council Christian Donath, Prezes GBC Italy w imieniu USGBC Mario Zoccatelli


16.10.2009

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), posiadającego status formującego się oddziału (Emerging Member) World Green Building Council (światowej organizacji wspierającej ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie) oraz organizacji pozarządowej, której celem jest promocja budownictwa ekologicznego w Polsce, chcielibyśmy zaprosić Państwo na udział w Sympozjum i Gali w dniu 16 października 2009 w hotelu Sheraton w Krakowie W trakcie spotkania, przemówienie wygłosi Dyrektor World Green Building Council - Andrew Bowerbank oraz wielu krajowych i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie projektowania i budownictwa zrównoważonego.